مشخصات فنی سقف های کشسان dps فرانسه :

۱- سقف های کشسان ، سبکترین سقف جهان با کمتر از ۱۰۰ گرم در هر متر مربع
۲- سقف های کشسان مناسب برای تمام فضاها از قبیل : هتل ها ، مجتمع های مسکونی، اداری ،...