ویژگی های سبک طراحی داخلی اسکاندیناوی برای خانه ها، آپارتمان ها، ادارات و یا رستوران ها:

مختصر سازی و در عین حال آزادی بیان :حداقل مبلمان و دکور اصلی
طرح رنگ قابل تشخیص:زمینه سفید، اغلب - مبلمان سفید و تاکید بر رنگ روشن (سبز روشن، نارنجی، قرمز، زرد، صورتی، به ندرت - سیاه، آبی و بنفش)،
منطقی و طبیعی، فضاهای زیاد، هوا و نور، راحتی، بدون زواید، قابل شناخت و عملی،
ترکیبی از مواد طبیعی و مواد مصنوعی.
این سبک هماهنگ با استفاده از چوب و پلاستیک، فلز و شیشه است (اگر چه ماده اصلی چوب است)،
اصول سبک - سادگی، عملکرد، هماهنگی، راحتی.