طراحی مدرن اروپایی سقف کششی

طراحی مدرن اروپایی پروژه های شما توسط معماران شركت پارسیس نماینده رسمی کمپانی رنوزي فرانسه درایران باکادری حرفه ای متشکل ازاساتید وفارغ التحصیلان ممتاز اطلاعات فازصفرپروژه وخواسته های شما را به کمپانی پارسیس انتقال میدهد،معماران هنردکوراسیون داخلی را همراه باعلم روانشناسی و باشناخت دقیق رنگها ، فرمها ودرنظرگرفتن نیازهای شماازهرفضا درتلاش است بهترین طراحی دکوراسیون داخلی را درزمینه های دکوراسیون مراکزتجاری،اداری،مسکونی،ف رهنگی،غرفه های نمایشگاهی،رستورانهاو ... به شماعزیزان ارائه دهد